Miksi ympäristöjen suojelu on tärkeää?
Mikä on ympäristö?

Miksi ympäristöjen suojelu on tärkeää?

Monet arvokkaat ympäristöt ovat kokeneet muutoksen ja osa niistä on jopa katoamassa tai jo kadonnut. Useiden ympäristöjen suojeleminen on vielä mahdollista, jos toimiin ryhdytään pikaisesti. Osa ympäristöistä tulee katoamaan ilmastonmuutoksen myötä, mutta jäljellä olevien ympäristöjen suojeleminen on tärkeää monesta syystä.

Erilaiset ympäristöt ovat vuorovaikutuksessa keskenään

Vaikka moni eliö onkin erikoistunut elämään juuri tietynlaisessa elinympäristössä, ei se tule toimeen ilman muidenkin ympäristöjen vuorovaikutusta. Tästä esimerkkinä toimii esimerkiksi vesi, jonka kierrosta monet eliöt ovat riippuvaisia. Vain harvat pystyvät elämään koko elämänsä ilman vettä, sillä suurin osa eliöistä tarvitsee sitä ainakin välillisesti joko ravinnon mukana tai suoraan juotuna. Lisäksi monille maaeläimille vesi on myös peseytymis- ja lisääntymispaikka, esimerkiksi sammakot eivät voi lisääntyä jos ne eivät pääse laskemaan kutuaan veteen.

Elinympäristöt vuorovaikuttavat keskenään monella tavalla. Järvi voi toimia ravinnon lähteenä kalojen lisäksi lähialueen eläimille ja ihmisille, jotka taas esimerkiksi harventavat kalakantaa joko niin, että se pysyy tasapainossa tai harvenee niin paljon, että joku toinen laji saattaa yleistyä ja toinen harventua. Monet eliölajit pieniestä bakteereista suurpetoihin ovat erilaisten ravintoverkkojen kautta yhteydessä toisiinsa. Jos tällainen ravintoverkko katkeaa jostakin kohdasta, se saattaa pahimmillaan johtaa koko verkon romahtamiseen ja usean lajin kärsimiseen. Yhden elinympäristön suojeleminen saattaa siis tuntua melko marginaaliselta ja jopa turhalta, mutta se voi auttaa välillisesti myös montaa muuta pientä tai isoa elinympäristöä.

Kaikkia vaikutuksia ei vielä tunneta

Koska erityisesti mikrobiologinen maailma on vielä ihmisille tuntematon, ei kaikkien toimien vaikutuksia voida tietää. Koska kaikkia lajeja ei tunneta, ei voida myöskään ennustaa mikä on niiden rooli elinympäristössä. Osa tuntemattomista mikroskooppisista olioista saattaa olla joko hyödyllisiä tai haitallisia ja niiden vuorovaikutus muiden samassa ympäristössä vaikuttavien kanssa on kehittynyt sopivaan tasapainoon, joka saattaa järkkyä jos elinympäristö katoaa tai muuttuu.

Ihmiset hyötyvät myös itse ympäristön suojelusta

Terveet ja toimivat ekosysteemit tuottavat ihmisille välttämättömiä asioita, joita ihmiset tarvitsevat elääkseen, kuten puhdasta hengitysilmaa ja juomakelpoista vettä. Ne mahdollistavat ruoantuotannon ja tuottavat raaka-aineita, joita ihmiset käyttävät joka päivä erilaisten hyödykkeiden tuotannossa. Jos ympäristön tila romahtaa, tulee olemaan entistä vaikeampaa ylläpitää elämää siten, että yhä useammat ihmiset eivät kärsisi taudeista, nälänhädästä ja erilaisten materiaalien puutteesta.

Asiaa voidaan tietyssä määrin tarkastella myös moraalisesta näkökulmasta, jossa ihminen on ainoa laji, joka on kykenevä muokkaamaan elinympäristöään niin rajusti. Tämä velvoittaa ihmiset toisaalta myös suojelemaan elinympäristöjä, koska moni tällä hetkellä ympäristöön kohdistuva uhka on jossain määrin tai kokonaan ihmisen toimien aikaansaannosta.