Väestönkasvu on vakava uhka ympäristölle
Ihminen ja ympäristö

Väestönkasvu on vakava uhka ympäristölle

Ihminen on aiheuttanut lukuisia vakavia ympäristöön kohdistuvia uhkia ja niistä merkittävin on todennäköisesti väestönkasvu. Ihminen elää jo tällä hetkellä maapallolla yli käytettävissä olevien resurssien ja monen, erityisesti teollistuneessa maassa elävän ihmisen tulisi pienentää kulutustaan ja energian käyttöään, jotta resursseja riittäisi myös tulevaisuudessa.

Maatalouden synty mahdollisti väestön kasvun

Kun maata opittiin viljelemään, mahdollistui pysyvien asumusten rakentaminen ja sitä kautta väestön asettuminen tietyille alueille, kun ruoan perässä ei tarvinnut enää liikkua samalla tavalla. Pienissä määrissä maataloustuotannon merkitys oli vähäinen, mutta nykyisen kaltaisena se aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja. Ruokaa on tuotettava yhä useammalle ihmiselle, eikä sopivaa viljelymaata voi raivata loputtomiin. Maanviljely myös kuluttaa vettä, jonka riittävyys tulee todennäköisesti lähivuosina nousemaan ongelmaksi koko maailmassa.

Kun viljelymaata ei ole riittävästi nykyisenlaiseen ruoantuotantoon, raivataan sitä hakkaamalla metsiä, joista voidaan tehdä peltoja. Tämä ei pitkällä tähtäimellä ole kovin kestävä ratkaisu sillä pelto on ekosysteeminä melko yksinkertainen, eikä se kykene pitämään maata viljelykykyisenä pitkään. Metsät myös suojelevat maaperää sateen ja tuulen vaikutukselta ja kun tämä poistetaan, on maaperä huomattavasti alttiimpi eroosiolle.

Väestönkasvu on hankala noidankehä, joka pakottaa ihmisen toimimaan tavalla, joka ei ole kestävä. Ruokaa on esmerkiksi tuotettava jatkuvasti useammalle, mutta tuotantomenetelmät huonontavat pitkällä tähtäimellä itse tuotantoa.

Hallitsematon kulutus ja köyhyys ovat väestönkasvun seurauksia

Kun väestö kasvaa jatkuvalla tahdilla lisääntyy erilaisten materiaalien käyttö ja sitä kautta myös jätteen määrä. Erityisesti meriin kertyvä muovi on kasvava ongelma, joka voi ratketa ainoastaan kulutusta ja käyttöä vähentämällä. Väestön kasvaminen lisää myös sosiaalisia ongelmia erityiseti kehitysmaissa, sillä väestö kasvaa runsaasti juuri köyhillä alueilla. Tästä taas seuraa runsaasti pakolaisuutta ja lisää köyhyyttä.

Väestönkasvu on hieman hidastunut

VIime vuosina tutkijat ovat kuitenkin huomanneet positiivisen käänteen eli huolimatta siitä, että väestö kasvaa edelleen, tämä kasvu on kuitenkin hidastunut. Kasvu on kuitenkin edelleen todella kriittistä ja se keskittyy erityisesti tietyille alueille, kuten Afrikkaan ja Intiaan. Kasvun hidastamiseksi on ryhdyttävä toimiin. Tämä voi tapahtua esimerkiksi tukemalla köyhiä maita ja lisäämällä koulutusta ja hyvinvointia.