Aavikot
Erilaisia elinympäristöjä maapallolla

Aavikot

Aavikot saattavat vaikuttaa elottomilta paikoilta, mutta nekin toimivat elinympäristönä useille eri lajeille. Olosuhteet ovat aavikoilla vaatineet lajien sopeutumista, ja monimuotoisuus aavikoilla on huomattavasti pienempää kuin esimerkiksi sademetsissä. Elämää kuitenkin esiintyy, paikoin jopa runsaasti.

Vaativa elinympäristö, joka vaatii sopeutumista

Aavikolla esiintyy hyvin vähän kasvillisuutta ja sataa harvoin. Yön ja päivän lämpötila saattaa vaihdella useilla kymmenillä asteilla. Aavikoksi lasketaan alue, jossa sataa alle 25 senttimetriä vuodessa. Aavikot yhdistetään usein kuumuuteen ja hiekkaan, mutta koska niitä esiintyy jokaisella mantereella, maapallolta on löydettävissä myös kylmiä aavikoita ja kaksi maailman suurimmista aavikoista onkin löydettävissä napapiirin pohjoispuolelta ja Etelä-Mantereelta. Maailman aavikoista noin viidesosa on hiekalla peittyneitä. Vaikka kasvillisuutta on vähän, saattaa aavikkokin puhjeta kukkaan sateen seurauksena, mutta nämä tapahtumat ovat hyvin harvinaisia.

Koska aavikoilla sataa niin vähän, on sen eliöiden sopeuduttava veden puutteeseen. Tähän on erilaisia keinoja esimerkiksi kamelit kykenevät väkevöimään virtsansa ja juomaan kerralla useita kymmeniä litroja. Monet aavikoiden eläimistä liikkuvat yöaikaan välttääkseen polttavaa aurinkoa. Niillä on myös erilaisia sopeutumia lämmön haihduttamiseen, kuten aavikkoketun pitkät korvat ja jalat. Kasvit puolestaan voivat säilöä vettä joko erilaisin rakentein tai kasvattaa pitkät juuret löytääkseen vettä maan pinnan alta. Kylmillä aavikoilla taas on vaadittu sopeutumista kylmään, mikä on esimerkiksi paksu rasvakerros.

Koska aavikoiden eläimet ovat sopeutuneet nimenomaan tietynlaiseen ja erityisen poikkeavaan elinympäristöön, ovat ne hyvin herkkiä muutoksille. Toisten aavikoiden eläimet ovat usein sopeutuneita kuumuuteen, mutta ilmaston jatkuva lämpeneminen voi aiheuttaa aavikoilla niin pitkiä ja voimakkaita lämpöaaltoja, että osa aavikon eliöstöstä ei kestä tällaista muutosta. Lisäksi se voi muuttaa kylmien aavikoiden elinolosuhteita peruuttamattomasti. Myös maankäyttö saattaa aiheuttaa ongelmia, sillä se voi johtaa elinympäristöjen katoamiseen tietyiltä lajeilta.