Tunnetko ympäristö-, energia- ja luomumerkit?
Erilaisia elinympäristöjä maapallolla

Tunnetko ympäristö-, energia- ja luomumerkit?

Oletko koskaan ajatellut, että mikä on tuotteessa olevan ympäristömerkinnän tarkoitus? Ympäristömerkkien tarkoituksena on kertoa erilaisten tuotteiden mahdollisista ympäristövaikutuksista lisäämällä kuluttajien tietoa markkinoilla olevista tuotteista ja tuotepaketeista. Ympäristö-, energia-, luomu- ja reilun kaupan merkit auttavat kuluttajaa valitsemaan mahdollisimman vähän luontoa kuormittavia tuotteita.

Tunnetut viralliset ympäristömerkit

  • Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki

Pohjoismainen ympäristömerkki tunnetaan sekä Suomessa että muissa Euroopan maissa erittäin hyvin. Kyseinen ympäristömerkki myönnetään tuotteille ja palveluille, joita koskevat erikseen laaditut vaadittavat ominaisuudet ja kriteerit. Esimerkkeinä voidaan mainita pesuaineet,

toimistolaitteet, paristot, lakat ja maalit. Seuraaville palveluille voidaan myös myöntää Pohjoismainen ympäristömerkki, kuten kauppa- ja painopalvelut sekä hotellit ja ravintolat.

Merkki myönnetään, kun vaadittavat ympäristökriteerit koko tuotteen elinkaaresta, eli raaka-aineista jätehuoltoon asti täyttyvät. Merkkiä myönnettäessä sekä laadun että ympäristönäkökohtien pitää olla yhtä hyvät kuin muilla samankaltaisilla tuotteilla ja palveluilla. Pohjoismaisen ympäristömerkin vaatimukset on asetettu niin, että enintään noin 20–30 prosenttia kyseiseen ryhmään kuuluvista tuotteista ja palveluista täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Luonto on ihmisille ja eläimille tärkeä asia. Jokainen voi omalla toiminnallaan arvostaa luontoa, on se sitten vastuullista kuluttamista tai asumiseen liittyviä ratkaisuja. Luomutuotteiden ostaminen, pyörällä vai autolla työhön kulkeminen, asunnon osto ja tuleva asunnon myynti on aina mahdollista toteuttaa luontoa ajatellen. Verkosta jokainen saa ympäristöystävällisiä vinkkejä päivittäiseen elämään. Vastuulliseen kuluttamiseen kuuluu myös ympäristöstä huolehtiminen, eli minkälainen ympäristö ihmiskunnalla on tulevaisuudessa?

  • EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkkiä ja Pohjoismaista ympäristömerkkiä voi Suomessa hakea Motivan alaisuudessa toimivalta Ympäristömerkintä Suomi Oy:ltä. Ympäristömerkin käyttö on vapaaehtoista ja maksullista.

  • TCO – kestävän kehityksen sertifikaatti

TCO – kestävään kehitykseen kuuluvaa sertifikaattia voi anoa erilaisille it-alan tuotteille. Tuotteiden koko elinkaari ympäristövaikutuksineen otetaan aina hyvin huomioon. Kyseisten tuotteiden muut tärkeät ominaisuudet, kuten käyttäjäturvallisuus ja ergonominen muotoilu otetaan myös aina erittäin tarkkaan huomioon.

Luotettavaa tietoa kotitalouslaitteiden energiankulutuksesta tarjoavat energiamerkit

  • Henkilöautojen energiamerkintä

Henkilöautoille myönnettävä energiamerkintä auttaa kuluttajaa vertaamaan erilaisten automerkkien- ja mallien päästö- ja polttoaineenkulutustietoja. Suomessa merkin käyttäminen on vapaaehtoista.

  • Energy Star -merkintä

Kansainvälisesti tunnettu Energy Star -merkintä myönnetään toimistossa käytettäville laitteille, joiden kokonaisvaltainen energiankulutus on keskimääräistä kulutusta matalampi.

Luomumerkit

  • Luomumerkki

Luomumerkki tarkoittaa suomalaisten viranomaisten myöntämää Luomu – valvottua tuotantoa takaavaa merkkiä. Luomumerkkiä voi hakea, jos tuotteen ainesosista vähintään 95 % on tuotettu luonnonmukaisten menetelmien avulla. Kyseinen tuote voi olla sekä kotimainen tai ulkomainen eikä siinä saa olla mitään geenimuunneltuja raaka-aineita. Luonnonmukaisten tuotteiden käytöllä voi tehokkaasti estää erilaisia kemikaaleja ja ympäristömyrkkyjä, jotka ovat joutuneet luontoon ihmisen toiminnan seurauksena.

  • EU luomumerkki

EU:n luomumerkin vaatimukset ovat samankaltaisia kotimaisen luomumerkin kanssa. Luomumerkin käyttö on nykyään pakollista kaikissa EU:n alueella valmistetuissa ja valmiiksi pakatuissa luomutuotteissa sekä luomuelintarvikkeissa.

  • Demeter-merkki

Demeter-merkki koskee tuotteita, joiden ainesosista vähintään 90% tuotetaan Biodynaamisen yhdistyksen tuotantoehtojen mukaisesti. Kyseisten tuotteiden pitää täyttää kokonaisuudessaan EU:n luomuasetukseen kuuluvat ehdot.

  • Leppäkerttumerkki

Luomuliiton myöntämää Leppäkerttumerkkiä voidaan myöntää kaikille kotimaisille luomutuotteille, jotka EU:n asettamien kriteerien lisäksi täyttävät Luomuliiton asettamat tuotantoehdot.

Reilun kaupan merkki

Reilun kaupan kunnianhimoisena tavoitteena on taata kehitysmaissa asuville työläisille ja viljelijöille kohtuullinen korvaus tekemästään työstä. Tuottajille maksetaan sellainen takuuhinta, jonka arvo ei heittele globaaleilla markkinoilla vallitsevan tilanteen mukaan. Tuottajille maksetaan myös

Reilun kaupan lisää, joka tullaan käyttämään paikallisyhteisöissä toteutettaviin hankkeisiin. Kyseinen hieno järjestelmä vaatii tuottajilta täydellistä sitoutumista ihmisoikeussopimuksiin ja voimassa oleviin ympäristömääräyksiin. Järjestelmää valvoo FLO, eli Fairtrade Labelling Organizations International. Muistathan, että jos asioimassasi kaupassa ei vielä ole myynnissä ympäristömerkittyjä tuotteita, pyydäthän kauppiastasi tilaamaan niitä.