Maatalouden aiheuttamia ongelmia
Ihminen ja ympäristö

Maatalouden aiheuttamia ongelmia

Ihminen on aina muokannut ympäristöään ja maatalouden kehityksen myötä on mahdollistunut ihmisten leviäminen uusille alueille, kaupunkien kehitys ja väestön kasvaminen. Maatalous oli aluksi melko ongelmatonta ollessaan pienimuotoista ja tehotonta. Se myös keskittyi vain pienille alueille. Nykyajan äärimmäinen tehostaminen on kuitenkin johtanut moniin eri ympäristöongelmiin. Samalla kuitenkin maailman ruokahävikki on teollistuneissa maissa valtava ja yksi merkittävimmistä ekologisista onglemista.

Sademetsien hakkuut

Sademetsät ovat kärsineet runsaasti siitä, että niitä hakataan ja vapautunut pinta-ala käytetään maataloudessa laidunmaaksi tai pelloksi. Erityisen haitallista sademetsien hakkuusta tekee se, että maaperän ravinteet katoavat pian käytöstä. Kun puut eivät ole suojaamassa maaperää sateelta, rankkasateet huuhtovat ravinteet jokiin ja maaperä köyhtyy melko pian viljelykelvottomaksi eikä se myöskään enää uusiudu.

Merien rehevöityminen ja korallien haalistuminen

Monet maataloudessa käytettävät ravinteet eivät säily siellä missä ne on alun perin otettu käyttöön vaan osa ravinteista kulkeutuu läheisiin jokiin ja sitä kautta meriin. Tämä ravinnekuormitus aiheuttaa merissä rehevöitymistä, josta seuraa muun muassa kalakuolemia. Myös korallit ovat kärsineet maataloudesta ja vesiin kertyvästä lietteestä, jota saattaa kulkeutua jokien mukana. Korallien on todettu viimeaikoina haalistuneen, mikä on todennäköisesti merkki niiden stressistä ympäristön olosuhteiden muuttuessa. Korallit ovat yksi merkittävimmistä monimuotoisuuskeskusksista maapallolla ja niiden kuoleminen voi johtaa pahimmillaan kokonaisen ekosysteemin romahtamiseen.