Ympäristön uhkia
Mikä on ympäristö?

Ympäristön uhkia

Ympäristö aiheuttaa ihmiselle toisinaan uhkia, mutta siihen kohdistuu myös erilaisia vaaratilanteita varsinkin suurissa tapahtumissa, jotka saattavat järkyttää kokonaisen mantereen osalta erilaisia ympäristöjä ja ekosysteemejä.

Luonnon mullistukset ja -katastrofit

Erilaiset luonnonmullistukset ovat aina katastrofaalisia sekä luonnon muokkaamalle että ihmisen luomalle ympäristölle. Tällaisia mullistuksia voivat olla esimerkiksi tulivuoren purkaukset ja maanjäristykset. Nämä vaikuttavat usein erittäin laajalla alueella. Voimakkaat järistykset saattavat tuhota kokonaisia kaupunkeja tai jopa maita. Tulivuoren purkautuessa ilmaan syöksyy kuutioittain tuhkaa ja toisinaan vuoren sisuksista purkautuu myös laavaa. Laava tuhoaa usein kaiken tieltään, mutta toisaalta esimerkiksi kauas kulkeutuva tuhka voi viedä mukanaan ravinteita ja laavakivi voi jäähdyttyään ja kovetuttuaan toimia kasvualustana uusille kasveille, jotka puolestaan voivat auttaa kokonaan uuden elinympäristön kehittymisessä.

Moni vastaava luonnon mullistuma, joka saattaa tuhota kaiken tielleen osuvan, voi toimia ikään kuin luonnon omana puhdistajana, jossa ravinteiden ja raaka-aineiden kierto saa mahdollisuuden aloittaa puhtaalta pöydältä. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi metsäpalot, jotka tietyissä ympäristöissä kuuluvat metsien luontaiseen elinkiertoon ja auttavat metsiä uusiutumaan.

Myös sadekaudesta aiheutuvien tulvien ja kuivien jaksojen vuorottelu kuuluu tietyille alueille osana luonnollista vaihtelua. Toisinaan tulvat ja runsaast sateet aiheuttavat pitkään jatkuessaan maanvyörymiä, jotka voivat olla laajoissa mittakaavoissa erittäin vaarallisia. Myös kuivuus aiheuttaa vesipulaa, joka puolestaan hankaloittaa ruoantuotantoa ja heikentää monien lajien elinolosuhteita. Kuivuus myös nostaa metsäpalojen vaaraa ja estää ympäristön toipumista katastrofeista.

Ihmisen vaikutus

Viimeaikoina on todettu että tietyt säiden ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet merkittävästi. Tulvia ja hurrikaaneja on nähty rannikkoalueilla enemmän ja toisaalta kuivat jaksot ovat pidentyneet siellä, missä vedestä on muutenkin pulaa. Tiedemaailmassa ei ole päästy yksimielisyyteen siitä kuinka suuri osa säiden ääri-ilmiöistä johtuu ihmisen toiminnasta, mutta suurin osa tieteilijöistä myöntää, että ilmastonmuutos on johtanut näiden ääri-ilmiöiden lisääntymiseen. Muun muassa säiden lämpenemisen on oletettu vaikuttaneen merivirtoihin, mikä saattanut lisätä hirmumyrskyjä ja kuivuutta.