Jäätiköt
Erilaisia elinympäristöjä maapallolla

Jäätiköt

Jäätikkö on maan päälle syntynyt jään ja lumen peittämä alue, joka on jatkuvasti hitaassa virtausliikkeessä. Jäätiköitä voidaan jaotella mannerjäätiköihin, vuoristojäätiköihin ja vuorenedustajäätiköihin. Jaottelu perustuu siihen, mihin suuntaan jää liikkuu eli virtaa jäätikössä. Jäätikkö syntyy, kun satanut lumi ei ehdi sulaa vaan pakkautuu päälle sataneen lumen vuoksi aina tiiviimmäksi kerrokseksi ja muodostaa lopulta jäätä.

Jäätiköt uhkaavat kadota

Jäätitköt ovat tällä hetkellä yksi maapallon uhanalaisimmista elinympäristöistä, sillä esimerkiksi Grönlannissa jäätiköiden on todettu sulavan ennätysvauhtia. Ilmaston lämpeneminen kiihdyttää sulamista ja jäätiköiden sulaminen kiihdyttää ilmaston lämpenemistä ennestään, sillä jäätiköt ovat heijastaneet auringon säteilyä takaisin avaruuteen, kun taas tumma merivesi absorboi säteilyä ja lisää ilmaston lämpenemistä. Jäätiköiden sulamisen on arvioitu nostavan merenpintaa jopa useita metrejä ja seuraukset olisivat katastrofaaliset miljoonille ihmisille. Sulamisen on arveltu myös lisäävän maanjäristyksiä, koska maan kuoreen kohdistuva paine muuttuu ja litosfäärilaattojen liike lisääntyy. Sulaminen voi aiheuttaa myös satojen lajien sukupuuton, sillä tulee vaikuttumaan merkittävästi myös jäätiköiden ulkopuolella eläviin lajeihin.

Jäätikön eliöstö

Jäätiköillä on erityisesti meressä runsas biodiversiteetti ja vedet ovat ravinteikkaita. Monet suuret merinisäkkäät kuten valaat tulevat jäätiköiden vesiin säännöllisin ajoin syömään ja osa elää siellä pysyvästi. Jäätiköiden eläimet ovat sopeutuneet kylmään ja niitä suojaa joko paksu rasvakerros tai turkki, joka on usein vedenpitävä.