Monimuotoinen ympäristö
Mikä on ympäristö?

Monimuotoinen ympäristö

Ympäristön tai ekosysteemin monimuotoisuus eli biodiversiteetti on tärkeä käsite, kun arvioidaan ympäristön toimivuutta ja ennen kaikkea kykyä selvitä muutoksesta ja palautua. Biodiversiteetti tarkoittaa siis monimuotoisuutta ja sitä voidaan mitata usealla eri tavalla. Biodiversiteetistä on olemassa myös eri tasoja riippuen siitä mitä halutaan mitata.

Helpoin tapa on määrittää lajien monimuotoisuutta. Jos tarkastellaan kahta elinympäristöä, joista molemmilla elää neljä lajia. Näistä neljästä lajista enismmäisessä elinympäristössä kaikki lajit ovat lintuja, kun taas toisessa elinympäristössä on kaksi lintulajia, yksi nisäkäslaji ja yksi matelijalaji. Näistä kahdesta jälkimmäistä pidetään siten monimuotoisempana, kun monimuotoisuus määritetään lajikirjon avulla.

Voidaan puhua kuitenkin myös ekosysteemien monimuotoisuudesta tai geneettisestä monimuotoisuudesta. Ekosysteemien monimuotoisuutta on erittäin vaikeaa mitata sillä ne eivät rajaudu erityisen tarkasti. Geneettistä monimuotoisuutta voidaan mitata esimerkiksi laskemalla jonkun tietyn ominaisuuden määrä eliöpopulaatiossa.

Miksi biodiversiteetin suojelu on tärkeää?

Ekologinen tutkimus on osoittanut, että ne ympäristöt, jossa biodiversiteetti on suuri selviytytvät paremmin esimerkiksi onnettomuuksista ja palautuvat helpommin. Tätä selittää esimerkiksi se, että ravintoverkkojen määrä on suuressa biodiversiteetissä hyvin laaja, eikä yhden lajin katoaminen välttämättä heilauta systeemiä erityisen pahasti. Suppean biodiversiteetin ekosysteemeissä taas pienikin katkos ravintoverkossa saattaa romahduttaa koko verkoston, sillä yhden lajin väheneminen tai jopa katoaminen voi olla todella merkittävää, kun monimuotoisuus on pieni.